02 марта 2011

Մարտի 8-ի շնորհավորանքներ մայրիկին 
Մայրիկ!
Գարնան տոնտ
Սրտանց շնորհավոր եմ
Երկար տարիների կյանքն,սեր,ուրախություն.
Սրտանց ցանկանում եմ քեզ!
Թող բոլոր փակ դռներն բացվեն
ՈՒ թող անցնեն վատ մտքերն!
Վոր ուժերն, քեզ չթողեն
Վոր գործերն, ընթանա լավ
Եղիր միշտ այդպես գեղեցիկ
Ժպտա եվ եղիր միշտ քնքուշ:
 
 
 Վորքան երգեր ու բանաստեղծություներ
Նվիրված մայրիկին!
Ինձ ուրիշի խոսքերն պետք չեն
Ամենա սիրվածի համար.

Ես իմ մայրիկի համար
Չհեմ գտնի խոսքեր
Այդ բոլորն իմ հոգում խորքում են
Ես այնքան եմ սիրում մայրիկիս.

Նրա միյայն կանաց տոնը չհե
Թանկ է նա ինձ շատ
Եվ ամեն ասծու օր
Պետք է հասկանաս նրան

Լինես կողքին
Սեր սերյալների հանդեպ
Լինես պատռաստ նրան լսելու
Ինչ վոր կպատմի

Չկա ավելի սուրբ կին
Միյայն մայրիկն իմ
Այնքան եմ սիրում
Վոր լուսինել նրա համար կբերեմ: